Омбудсман утврдио да је црногорски МУП прекршило читав низ права протојереју-ставрофору Велибору Џомићу

Министарство унутрашњих послова (МУП), на чијем је челу Рашко Коњевић, прекршило је читав низ права свештенику Српске Православне Цркве (СПЦ) Велибору Џомићу својим поступањем у управном поступку и протјеривањем из Црне Горе почетком године, оцијенио је заштитник људских права и слобода. Како се наводи у мишљењу заштитника, МУП и Агенција за националну безбједност (АНБ) повриједили су Џомићу право на породични живот, које се односи на спајање са породицом, што гарантује Европска конвенција о заштити људских права и слобода, као и право на приватност.

– Сходно томе, не може се сматрати да је мијешање у породични живот Џомића било утемељено на законитим одредбама, с обзиром на то да оне не испуњавају захтјеве стандарда који су прописани Европском конвенцијом и резултат су праксе Европског суда за људска права. У вези са остваривањем наведеног права, заштитник сматра да је обесмишљавањем привремене мјере именованом повријеђено право на дјелотворан правни лијек, а у поступку остваривања права на спајање еа породицом што се односи на период док се по овом основу води судски поступак, наводи се у мишљењу које потписује замјеник Заштиника Синиша Бјековић.

Омбудсман је препоручио МУП-у и АНБ-у да приликом рјешавања предмета и предузимања мјера којима се штити право на поштовање породичног живота и право на дјелотворан правни лијек, односно ограничавају та права, примијењују одговарајуће стандарде националног и међународног права, а нарочито Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. МУП-у и АНВ-у је препоручено да у оквиру законитог рјешавања по захтјевима за одобрење привременог боравка или сталног наетањења, узимају у обзир околности сваког случаја, поступак спроводе без одуговлачења и у оквиру примјерених рокова који спречавају правну несигурност по странке поступку, односно могу утицати на њихов грађански и породични статус.

– Да акте којима се одлучује о правима и обавезама подносилаца захтјева у питањима, а који утичу на њихово остваривање или ограничење права, сачињавају тако да буду чињенично засновани и садрже минимум стандарда које Европска конвенција и други међународни документи установљавају код ограничења људских права и слобода, а јасно су наведени у овом мишљењу. Препоручује се да омогуће да сваки дискрециони акт власти код ограничења људских права и слобода буде подвргнут контроли од стране независног и непристрасног органа (суда или другог органа који има такав статус), при чему се одлуке ових органа морају суштински извршавати и не смију бити подређене произвољном тумачењу и дерогацији права човјека, без обзира да ли се то односи на коначну одлуку или привремени статус (привремену мјеру), наводи се у образложењу.

Како се наводи у одлуци заштитника, приликом оцјене околности овог случаја, узета су у обзир три елемента, односно нравне и чињеничне последице које су настале отказивањем боравка и налогом за напуштање државе Џомићу, у складу са прописима о странцима у Црној Гори и међународним уговорним обавезама.

– Тим поводом заштитник је узео у обзир одвајање од породице као саставни дио гаранција на породични живот из Европске конвенције о људским правима, право на ефективан и дјелотворан правни лијек којим се одлучује о његовим правима и обавезама у вези са постуиком напуштања државе садржано у Европској конвенцији и принцип забране дискриминације у вези са чланом 14 Европске конвенције наводи се у образложењу одлуке.

Додаје се да је заштитник остварио увид у повјерљиви акт АНБ-а на којем се темељи последња одлука о одбијању захтјева Џомића за одобрењем привременог боравка у држави.

– Према налазу ове институције, иако се предвидљивост норме различито и са посебном пажњом тумачи када је у питању заштита националне сигурности, означени акт је површан, недоречен и врло формалан, те не садржи довољно елемената на којима се коначан закључак може темељити, нити указује на њихово постојање. Такав приступ је у најмању руку дискутабилан са аспекта легитимности даљег ограничења права које је такав акт произвео наводи се у мишљењу.

Ана Топаловић, Дан

Извор: Митрополија црногорско-приморска